Strona główna                                                                                                                                  GABINET  LEKARSKI Pro Arte Medica

Gabinet lekarski Pro Arte Medica jest miejscem prowadzenia usług medycznych w ramach indywidualnych praktyk lekarskich. Każda usługa świadczona w gabinecie wykonywana jest całkowicie samodzielnie i niezależnie w zakresie prowadzonej praktyki lekarskiej. Oznacza to iż każdy z lekarzy działa jako niezależny podmiot na własny rachunek i ponosi w stosunku do pacjenta pełną odpowiedzialność za wykonywane świadczenia medyczne.

 

W chwili obecnej żadna z prowadzonych praktyk nie posiada  podpisanej umowy na refundację konsultacji (wykonywane są one odpłatnie),  jednak indywidualne umowy lekarzy umożliwiają im wypisywanie recept refundowanych na ogólnie przyjętych w Polsce zasadach refundacji leków przez NFZ.

 

Więcej o nas na podstronie Kim jesteśmy

Ważne informacje dla pacjentów

 • Przyjęcia pacjentów odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty drogą telefoniczną bądź e-mailową (prosimy o podanie tel. kontaktowego dla potwierdzenia terminu wizyty).
   
 • Z uwagi na czas oraz szacunek dla naszych pacjentów spóźnienie na wizytę przekraczające 15 min może spowodować jej przepisanie na kolejny dogodny termin.
   
 • Za świadczone w gabinecie usługi medyczne pobierane są indywidualne opłaty od pacjentów. Wysokości opłat podane są na podstronach poszczególnych praktyk lekarskich bądź są do uzyskania w czasie rejestracji wizyty.
   
 • Prosimy zabrać ze sobą aktualny dokument potwierdzający prawo do świadczeń zdrowotnych, umożliwi to wypisywanie przez lekarza recept refundowanych przez NFZ, więcej (komunikat NFZ - potwierdzenie prawa do świadczeń, ważność dokumentu).
   
 • Pacjenci proszeni są o przyniesienie ze sobą ostatnich wyników badań laboratoryjnych, innych badań diagnostycznych (TRG, USG, CT etc) , posiadanych wypisów ze szpitala oraz wszelkich wyników konsultacji medycznych czy adnotacji lekarza pierwszego kontaktu w celu przedłożenia lekarzowi do wglądu.
   
 • Prosimy również przygotować listę bądź przynieść opakowania leków przyjmowanych zarówno na stałe jak też sporadycznie, interwencyjnie.

Jak do nas trafić

Zobacz na mapie sposoby najdogodniejszego dotarcia do gabinetu: