Pro Arte Medica

Spółka z obszaru sektora opieki zdrowotnej

Nasze cele:

Przyczyniamy się do poprawy jakości i efektywności udzielanych świadczeń zdrowotnych

1. Poszukujemy innowacyjnych metod i form funkcjonowania systemu zdrowotnego

Funkcjonujemy w obszarze sektora opieki zdrowotnej poszukując nowych, innowacyjnych metod i form funkcjonowania systemu oraz wprowadzania do niego nowych technologii medycznych ukierunkowanych na poprawę jakości i efektywności udzielanych świadczeń zdrowotnych. Naszym celem jest poszukiwanie i tworzenie pomostów partnerskich pomiędzy środowiskiem medycznym, akademickim, naukowo-technicznym oraz przedsiębiorstwami funkcjonującymi w obszarze opieki zdrowotnej w celu umożliwienia wymiany doświadczeń i podjęcia wzajemnej współpracy.

Wierzymy, że stworzenie pomostów między środowiskiem medycznym, akademickim, naukowo-technicznym oraz przedsiębiorstwami zwiększy dostępność nowych technologii medycznych dla pacjentów w Polsce, nawet jeżeli nie są one w tej chwili dostępne, bądź refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Innowacje i nowe technologie

Wprowadzanie innowacyjnych metod i formy funkcjonowania systemu zdrowotnego, a także nowych technologii medycznych.

Jakość i efektywność

Poprawa jakości i efektywności udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Pomosty partnerskie między specjalistami

Pomosty partnerskie pomiędzy środowiskiem medycznym, akademickim, naukowo-technicznym i przedsiębiorstwami.

Wierzymy, że przyczynimy się do promocji i wsparcia polskiej myśli naukowo-technicznej, w tym opracowywanych w kraju nowych rozwiązań naukowych w obszarze opieki zdrowotnej.

Umożliwiamy zapoznawanie się z nowymi technologiami medycznymi dostępnymi w Polsce i za granicą

2. Prowadzimy działania edukacyjno-informacyjne w Polsce i poszukujemy kontaktów za granicą

Podejmujemy działania edukacyjno-informacyjne umożliwiające pacjentom oraz lekarzom pierwszego kontaktu zapoznawanie się z nowymi technologiami medycznymi rzadko wykorzystywanymi w Polsce.
Staramy się szukać kontaktów również poza granicami kraju, starając się przyczynić do opracowania w kraju nowych rozwiązań naukowych w obszarze opieki zdrowotnej, a także do budowania nowych platform naukowo-badawczych z udziałem polskiej kadry naukowej.


Wymiana doświadczeń i współpraca

Budowanie nowych platform naukowo-badawczych.

Edukacja i upowszechnianie informacji

Działania edukacyjno-informacyjne i zwiększenie dostępności nowych technologii medycznych.

Wsparcie polskiej myśli naukowo-technicznej

Pszukiwanie kontaktów również poza granicami kraju.